نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه شخصی خود نوشت: دولت و دستگاه های نظارتی بدانند که مردم پشتیبان آنها خواهند بود و یکی از ثمرات برخورد علوی با مدیران خائن، دلگرمی اکثریت مدیران خدوم خواهد بود.

به گزارش رویش نیوز به نقل از فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه شخصی خود مطلبی درباره حقوق های نامتعارف برخی مدیران دولتی منتشر کرد که به شرح زیر است:

با پشتیبانی از روحانی و سراج در برخورد با مدیران خائن، مدیران خدوم را دلگرم کنیم

در دو سه روز گذشته دولت برخورد قاطعی با مدیران خائن در امانت و بی دغدغه نسبت به مردم از خود نشان داد. وظیفه همه است که از دولت تقدیر کنند. رئیس بازرسی کل در موضعگیری بسیار شفافی علیه یک پیوند قدرت و ثروت، این امید را آفرید که زین پس از بازرسی کل خدمات بیشتری دیده خواهد شد. باید از آقای سراج هم تشکر کرد.

 شنبه (12 تیرماه 95) هیئت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست آقای دکتر روحانی برای رسیدگی به وضع رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق تشکیل جلسه میدهد. هیئت نظارت به ریاست آقای سراج هم بدون حق رای در جلسه حاضر میشوند. این جلسه آزمایش بسیار مهمی برای هیئت امناء است که چه رأیی میدهد و برای هیئت نظارت که چگونه موضع میگیرند. اهمیت این نشست جهات زیادی دارد که یکی از آنها این است که رئیس صندوق یک تکنوکرات، مانند موارد برخورد شده قبلی نیست؛ بلکه یک سیاستمدار است که در دو کابینه دولت اصلاحات وزیر بوده است و احتمالا از پشتیبانی برخی تشکلها و شخصیت ها برخوردار است.

تا چند روز پیش رئیس صندوق 281 میلیون از باقیمانده وام ظالمانه 300 میلیونی دریافتی و 200میلیون تومان از مزایای حرام دریافتی را نیز بازگرداند. معاونش 91 و دیگر اعضای هیئت عامل نیز هر یک حدود 70 میلیون بازگرداندند. این کار بخشی از اقداماتی است که باید در باره آنها اعمال شود.

این بی مروتان که نه شغل نامناسب برخی از امیران ارتش ایران در دوران بازنشستگی به خاطر کمی بازنشستگی (با پوزش از این بزرگان)، نه تن فروشی بعضی از نوامیس این مملکت به خاطر فقر، نه افسردگی جوانان تحصیلکرده بیکار که در کنج خانه در برابر چشمان اشکبار پدر و مادرشان کز کرده اند و نه ده ها صحنه دردآور دیگر، هیچ کدام برایشان دغدغه ای نمی آفریند و حتی با جعل عنوان کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، به بیت المال دستبرد میزنند، خائن اند. با خائنان همان کنید که علی فرمود:

«از همکاران و دستیاران خویش بر حذر باش، اگر یکى از آنان دست به خیانت دراز کند و گزارش های مأموران پنهان تو پشتیبان هم در خیانتش بودند، همین گزارش‌ها تو را بس باشد. پس او را به جرم خیانت تازیانه بزن، و آنچه از خیانت به چنگ آورد، از او بازستان. سپس او را در جایگاه ذلّت وخوارى بنشان، و داغ خیانت را بر او بگذار، و طوق ننگ و بدنامى را به گردنش بیاویز.» (نامه 53 نهج البلاغه)

دولت و دستگاه های نظارتی بدانند که مردم پشتیبان انها خواهند بود و یکی از ثمرات برخورد علوی با مدیران خائن، دلگرمی اکثریت مدیران خدوم خواهد بود.

افزودن نظر

captcha