درباره FATF به زبان ساده، کل داستان این است: برجام را پذیرفتیم برای اینکه "تحریم‌های خارجی" علیه ایران رفع شود. تحریم‌های خارجی که باقی مانده سهل است، حالا با FATF، بانک‌های داخلی ایران "تحریم‌های داخلی" هم علیه نهادهای خادم ملت اعمال خواهند کرد! معجزات برجام تمامی ندارد.

 

به گزارش رویش نیوز، مهدی محمد در کانال تلگرامی خود نوشت:

درباره FATF به زبان ساده، کل داستان این است: برجام را پذیرفتیم برای اینکه "تحریم های خارجی" علیه ایران رفع شود. تحریم های خارجی که باقی مانده سهل است، حالا با FATF، بانک های داخلی ایران "تحریم های داخلی" هم علیه نهادهای خادم ملت اعمال خواهند کرد!

معجزات برجام تمامی ندارد.

افزودن نظر

captcha