وضعيت آب اصفهان بحراني‌تر از كشور
سه شنبه 06 مهر 1395, 13:52

 

مقايسه وضعيت آب استان اصفهان با ميانگين جهاني نشان مي دهد اصفهان با بحران جدي در زمينه مصرف آب مواجه است.
به گزارش رویش نیوز به نقل از ايمنا، مقايسه ميانگين بارش بلندمدت برخي از شهرستان هاي استان اصفهان با ميانگين درازمدت آن در كشور و جهان نشان مي دهد كه ميانگين بلندمدت بارش در ايران بسيار كمتر از ميانگين بارش جهاني است. بنابراين چاره اي جز بهره برداري از منابع آب زيرزميني نيست. از طرفي در سال هاي اخير به دليل افزايش جمعيت، بهره برداري از منابع آب زيرزميني به شكل حفر چاه و قنات افزايش يافته است. اين امر منجر شده كه اكثر دشت هاي استان اصفهان به وضعيت ممنوعه بحراني يا ممنوعه برسند.
افزايش مصرف آب و تخليه چاه هاي زيرزميني از يك سو و كاهش بارندگي و  همچنين خشكسالي هاي پي در پي از سوي ديگر منجر به كاهش سطح آب سفره هاي زيرزميني شده است كه پيامدهاي نامطلوبي را به دنبال داشته است. از جمله اين پيامدهاي نامطلوب مي توان به كاهش كيفيت منابع آب زيرزميني به خصوص افزايش شوري آب، فرونشست زمين و ترك خوردن بخش هايي از زمين،‌ واردشدن خسارت به باغات و مزارع، كاهش اشتغال، مهاجرت ساكنان اين مناطق به ساير شهرها و مسائل اقتصادي و سياسي ديگر اشاره كرد.
به اين منظور و براي جلوگيري از بحراني شدن برداشت آب، متخصصان توصيه هايي دارند كه مي توان به تغيير الگوي كشت و روي آوردن به كشت محصولات كم نياز به آب، اجراي روش هاي نوين آبياري همچون آبياري قطره اي، كشت گلخانه اي محصولات كشاورزي و فرهنگ سازي و ارتقاي دانش كشاورزان و مردم به استفاده بهينه از آب اشاره كرد.
با توجه به پيامدهاي ناگوار بهره برداري بيش از حد از منابع آب زيرزميني، گفتگويي با رئيس كارگروه مصرف كميته آب اتاق بازرگاني اصفهان و مدير پروژه احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني شركت آب منطقه اي اصفهان انجام شد.
محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار ايمنا به وضعيت بحراني آب در استان اشاره كرد و بيان داشت: تعدادي از دشت هاي استان اصفهان به دليل برداشت بيش از حد آب هاي زيرزميني دچار افت زيادي شده و آب آن مناطق شور شده است.
وي با بيان اينكه در برخي از مناطق سطح آب بيش از 20 متر پايين تر رفته و زمين نشست كرده است، تصريح كرد: در شهرهاي آران و بيدگل و مهيار حفره هايي در سطح زمين ايجاد شده و در برخوار و دامنه بسياري از تاسيسات و ساختمان ها ترك خورده اند كه علت اين مشكلات، برداشت بيش از حد آب از چاه ها است.
مشاور شرکت آب منطقه ای در طرح احيا و تعادل بخشي در ادامه به تشريح فعاليت هاي اين طرح پرداخت و گفت: طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني از سال 84 آغاز به كار كرد و از بهمن 93 و پس از تصويب شوراي عالي آب كشور با شدت بيشتري به فعاليت خود ادامه داد. مهم ترين پروژه هاي اين طرح شامل نصب كنتور هوشمند روي چاه هاي مجاز و مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز استان با هدف رسيدن به تعادل آبي در استان است.
وي با بيان اينكه در استان اصفهان 57 هزار چاه عميق و نيمه عميق داريم كه 15 هزار چاه غيرمجاز و 42 هزار چاه مجاز است، گفت: هماهنگي هايي با دادگستري انجام شده كه براي مسدود كردن چاه هاي غير مجاز اقدام كنيم.
آزاد ادامه داد: با توجه به فتواي مراجع تقليد، آب هاي غيرمجاز نبايد برداشت شوند و برداشت آب در مناطق غبرمجاز از نظر شرعي نيز جاي اشكال دارند.
رئيس كارگروه مصرف كميته آب اتاق بازرگاني اصفهان در مورد برنامه اين پروژه تا پايان سال جاري، گفت: سهم استان اصفهان تا پايان سال جاري 2 هزار چاه است كه با توجه به پراكندگي چاه هاي غيرمجاز استان، در هر شهرستان تعدادي از چاه هاي غيرمجاز مسدود خواهند شد.
آزاد در پاسخ به اين سوال كه وضعيت آب در استان چگونه است؟، گفت: سهم سرانه آب ساليانه هر نفر در جهان 7600 متر مكعب است كه در ايران اين سهم معادل 1800 متر مكعب و در استان 900 متر مكعب است.
وي با اشاره به اينكه پيش بيني ها نشان مي دهند در سال 1400 در استان اين سهم به 510 متر مكعب برسد، بيان داشت: همچنين طبق برآورد سازمان ملل اگر سهم سرانه هر شخص كمتر از 1000 متر مكعب باشد آن منطقه در شرايط بحراني به سر مي برد.
مشاور شرکت آب منطقه ای در طرح احيا و تعادل بخشي در ادامه گفت: در اصفهان بيشترين مصرف آب يعني حدود 88 درصد سهم كشاورزي بود كه با توجه به خشكي حوضه زاينده رود فعلا بخش هاي صنعت و شرب بيشترين مصرف را دارند. در سال آبي جديد كه از ابتداي مهرماه شروع شده است سهم آب كشاورزي صفر بوده است.
وي مهم ترين راهكارهاي كنترل مصرف آب هاي زيرزميني را مسدود كردن چاه هاي غير مجاز و نصب كنتورهاي هوشمند در چاه هاي مجاز استان دانست و افزود: كشاورزان استان بايد متناسب با سهميه آب خود، كشاورزي كنند.
وي تاكيد كرد: ما بايد به فكر نسل هاي آينده باشيم. بايد از فرونشست زمين و تخريب تاسيسات و ساختمان ها كه اموال همه مردم هستند جلوگيري كنيم و جلوي شورشدن بيش از حد آب هاي زيرزميني را بگيريم.
 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصرافاین سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.