یک روزنامه حامی دولت نوشت روحانی براساس تخیّل روی کارآمد اما دیگر قادر نیست از طریق تخیل، کنش سیاسی خلق کند.
 
به گزارش رویش نیوز روزنامه شرق می‌نویسد: دولت روحانی چندان نتوانسته است قدرت تخیلی را که بر سازنده دولت تدبیر و امید بود به کار گیرد. واقعیت‌ها چنان به دولت فشار می‌آورند که دیگر قادر نیست از طریق تخیل کنش سیاسی خلق کند. 
 
این روزنامه اضافه کرد: اصلاح‌طلبان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. آنان نیز بیشتر درگیر واقعیت‌های عینی قدرت هستند و تولید نظریه‌هایی برای کسب قدرت یا ماندگاری در آن، دولت روحانی با تخیل سیاسی رنگ بنفش روی‌ کارآمد. رنگی نیابتی از تخیل سیاسی نه چندان دور. سیاست با تخیل ساخته و روایت می‌شود. دولت‌ها، گروه‌های سیاسی، جنبش‌های انقلابی همه و همه اگر قادر به روایت خلاقانه‌ای از سیاست نباشند نمی‌توانند کنش سیاسی خلق کنند. اما جامعه در شرایطی بسیار واقعی به سر می‌برد.
 
شرق ادامه می‌دهد: روایت تخیل دولت‌ها را بر سر کار می‌آورد و دولت‌های سرکار را ناگزیر می‌کند به آموزه‌های عدالت‌طلبانه تن بدهند...
 
مسئله اینجاست که آیا گروه اول اصلاح‌طلبان  هنوز قدرت تخیل سیاسی دارند، تخیلی که مردم را وادارد تا داستان تازه را روایت کنند. اظهارات تکنیسین‌های دولتی درباره رقیبان دولت روحانی را باید جدی گرفت. اما جدی‌ترین تهدید، سیاست بدون تخیل است. سیاستی صلب و مستند که تن به هیچ روایت تازه‌ای نمی‌دهد.

افزودن نظر

captcha