کارشناس سیاسی عنوان کرد: سنا قانون «تحریم های جامع غیرهسته ای ایران» را تصویب کرد. بعید است این قانون برای تصویب در مجلس نمایندگان و امضا توسط ترامپ به مشکل خاصی بربخورد. این پایان کار برجام است.

 

به گزارش رویش نیوز ، مهدی محمدی کارشناس سیاسی در کانال تلگرامی اش نوشت: سنا قانون "تحریم های جامع غیرهسته ای ایران" را تصویب کرد. بعید است این قانون برای تصویب در مجلس نمایندگان و امضا توسط ترامپ به مشکل خاصی بربخورد. این پایان کار برجام است.

آمریکا در برجام تعهد داده بود تحریم هایی را که تعلیق کرده "تحت عناوین دیگر" بازنگرداند. اکنون همه آن تحریم ها بازگشته و چیزهایی به آن افزوده هم شده است. سوال بزرگ در این میان این است که دولت حسن روحانی چگونه برخورد خواهد کرد؟

آمریکا به سرعت در مسیر بدل کردن برجام به یک توافق یکسویه علیه ایران پیش می رود. اوباما هم گفته بود هدف واقعی از برجام این است که وقتی تحریم ها اضافه می شود، ایران نتواند به آن "پاسخ هسته ای" بدهد.

تحریم ها باز می گردد از جمله به یک دلیل: امریکا فهمیده کسی در ایران هست که نه تنها به تحریم جدید پاسخ نمی دهد بلکه با صدای بلند می گوید ما را تحریم کنید چرا که ما برای "برجام های بعدی" آماده ایم. تقصیر شبکه همکار آمریکا در قبال تحریم های جدید، درست به اندازه خود امریکاست.

افزودن نظر

captcha