اینستا نوشت- مهدی آذربایجانی: این روزها شهر پر شده است از تبلیغات اضافه شدن ۸۰ اتوبوس عقاب؛ ظاهر ماجرا تلاش مدیریت شهری است که  باید تشکر شود، اما اصل ماجرا چیست ؟
آن چه که به نظر من اهمیت ویژه ای دارد و کمتر کسی هم به آن عمل میکند این است که در جابجایی ها در مدیریت چه چیزی تحویل گرفته میشود و چه تحویل داده میشود؛دارائی ها هم فقط پول و ملک نیست بلکه قراردادها و نیروی انسانی هم هست...
یکی از چیزهایی که مدیریت شهری فعلی تحویل گرفت یک قرار داد خرید ۳۵۰ دستگاه اتوبوس به نرخ هر کدام ۴۵۰ میلیون تومان بود که در نهایت با برخی اصلاحات به ۴۸۵ میلیون رسید و همان موقع هم منابع پرداخت آن پیش بینی شد، یعنی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان ...اما آنچه امروز تبلیغ میشود خرید ۸۰ اتوبوس به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان است
 ...حال سوال اینجاست که طبق قرار داد قبلی این ۸۰ اتوبوس که ظاهرا تغییری هم نداشته است می بایست ۸۰×۴۸۵ = ۳۸/۸۰۰ میلیارد می شده است و دلیل این اختلاف خرید ۱۸۶/۲ میلیارد تومانی چیست ؟
و سوال دیگر این که با احتساب این تبلیغات قیمت هر اتوبوس ۲/۸۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ،تومان است که حواله خرید ۳۵۰ عدد آن به مبلغ قبلی تحویل شهردار محترم شده بود؛ که با احتساب ۳۵۰_۸۰=۲۷۰ اتوبوس که الان ارزش آن به مبلغ ۲۷۰×۲/۸۱۲/۵۰۰/۰۰۰ = ۷۵۹/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است و باید بابت آن
 ۲۷۰×۴۸۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۱۳۰/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد تومان
 پرداخت میشده که اختلافش میشود
۷۵۹/۳۷۵_۱۳۰/۹۵۰=۶۲۸/۴۲۵ میلیارد تومان
 نیزمیشود ...خوب است شهردار محترم توضیح دهند که این مبلغ ۱۸۶ میلیاردی مستقیم و ۶۲۸ میلیاردی غیرمستقیم که جمعش ۸۱۴ میلیارد تومان میشود قصه اش چیست؟و آیا واقعا ۸۱۴ میلیارد تومان خسارت به مردم اصفهان وارد شده است؟#اصفهان#شهرداری_اصفهان#زاینده_رود

افزودن نظر

captcha