به گزارش رویش نیوز به نقل از کانال رویش نیوز، تبلیغات در شهرداری ها امر پدیرفته شده ای است و در هر دوره به سبک های گوناگون انجام شده است. در دوره اخیر مدیریت شهری نیز فضای مجازی قسمت عمده ای از این تبلیغات را شامل شده است
🔸عجیب این که در تبلیغات اخیر شهرداری اصفهان در فضای مجازی بیش از آن که اقدامات شهرداری به چشم آید نام مدیر روابط عمومی شهرداری یعنی ایمان حجتی دیده می شود و این گمان می رود که هزینه تبلیغات شهرداری برای برندینگ شخصی ایمان حجتی در حال هزینه کرد است

📌در تصاویر که مربوط به بازه زمانی کوتاهی از تبلیغات شهرداری اصفهان در فضای مجازی است، این اتفاق کاملا مشهود است

افزودن نظر

captcha