رویش نیوز- یادداشت- محمد صادق سالار: سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان در هفته های  گذشته تغييري ديگر را شاهد بود،‌ استعفاي معاون فرهنگي اين سازمان كه در پي استعفاهاي سريالي مديران در اين سازمان بود، بار ديگر اين سوال جدي را مطرح كرد كه فرهنگ در سپهر فكري مديريت فعلي شهري در كجا قرار دارد.
در شروع كار دوره پنجم شوراي شهر كه شوراي صددرصد اصلاح طلب بود همگان بر اين باور بودند كه اگر برگ برنده اي در دستان اصلاح طلبان باشد، آن برگ حتما فرهنگ خواهد بود.
اما افسوس چندين ساله اهالي فرهنگ اين واقعيت را هويدا كرده است كه اصلاح طلبان كه شهرداري را عابر بانك مي بينند، از همان ابتدا اهميتي براي فرهنگ قائل نبوده اند و علتش هم مشخص است، جيب هاي حوزه  فرهنگ خالي است.
مردم اصفهان و اهالي فرهنگ دوران طلايي سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان كه آن زمان ها فرهنگي تفريحي ناميده مي شد را از ياد نبرده اند. اوج فعاليت و تاثير فرهنگي اين سازمان را بايد در زمان علي اكبر بقايي دانست. بقايي با كوله باري از تجربه تلاش كرد فعاليت هاي اين سازمان هدفمند، منطقي و به صرفه و در ابعاد مختلف باشد. او به فعالان فرهنگي و بدنه كارشناسي سازمان انگيزه داد و حتي توانست درآمدهاي سازمان را افزايش دهد. فعاليت هاي بقايي با حمايت علي قاسم زاده معاون فرهنگي اجتماعي وقت شهرداري  اصفهان همراه بود. قاسم زاده به موازات حركت اصلاحي بقايي در سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، تلاش نمود با راه اندازي معاونت فرهنگي در مناطق شهرداري دست به اصلاحي ساختاري بزند و بار سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان را كم كند. شناخت دقيق قاسم زاده از حوزه فرهنگ، استفاده از نيروي جوان كارآزموده مراكز فرهنگي و فعاليت در چندين جبهه در حوزه فرهنگ، از دوران مديريتش به عنوان معاون فرهنگي اجتماعي شهردار اصفهان، خاطره اي به يادماندني در اذهان مردم اصفهان و اهالي فرهنگ به جا گذاشت.
با تغيير مديريت شهري و روي كار آمدن قدرت الله نوروزي و تيمش در شهرداري، محمد عيدي كه معاون علي اكبر بقايي در سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان بود به رياست سازمان رسيد. سازمان عدالت و آزادي با حضور مقدري در شوراي شهر، عنان حوزه فرهنگ را در دست گرفت. بهراد بهشتي با ناكامي در رسيدن به رياست سازمان، رييس هيات مديره سازمان شد و عكس سه نفره مقدري، بهشتي و عيدي در رسانه ها منتشر شد.
از اينجا به بعد جنگ قدرت در حوزه فرهنگ شكلي جدي تر به خود گرفت، فريده روشن هم به عنوان رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر كه تقريبا هيچ آشنايي اي با حوزه فرهنگ نداشت و دائما با حضورش در مراسم ها و صحبت هاي بي ربط افسوس و انتقاد اهالي فرهنگ را در پي داشت نيز قوز بالاي قوز شده بود  و در نهایت جایش را به مهدی مزروعی داد.  نتيجه اين جنگ قدرت رفتن بهشتي و بخشي از مديران سازمان بود. حتي بعدها بهراد بهشتي نامه منتشر كرد و به نوعي بازنشستگي اش را از سياست اعلام نمود و  گفت مي خواهد به زندگي برسد
اما جنگ قدرت در سازمان جدي تر بود. محمد عيدي مديري اخلاقي بود اما چندان توانايي مديريت و اجرايي نداشت پس بايد او را اداره مي كردند. مسئوليت اداره عيدي و به تعبير دقيقتر مديريت در سايه در سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري بر عهده دو نفر ديگر از اعضاي عدالت و آزادي افتاد.
مهدي تميزي در موزه هنرهاي معاصر و مرتضي رشيدي در معاونت اجتماعي سازمان به تعبير رندانه كارمندان سازمان، حوارييون عيدي شدند. در حقيقت سازمان را تميزي و رشيدي اداره مي كنند و نه عيدي و شايد اين ريشه اصلي اين استعفاهاست.
صرامي، رضا روحاني، عليرضا روحاني، سعيد نصر، سيد ابراهيم حسيني، حامد صفايي پور و ... بخشي كوچك از ليست بلندبالايي از معاونان و رووساي مراكز و ادارات سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان هستند كه از  اين سازمان جدا شده اند.


تميزي و رشيدي هيچ نيروي خلاق و توانمندي را در سازمان بر نمي تابند و كسي نبايد بدون هماهنگي با آنها وارد سازمان شود و بدون تاييد آنها نيز برنامه اي نبايد اجرا شود. اين قانون نانوشته سازمان فرهنگي اجتماعي وورزشي شهرداري اصفهان است.
محمد عيدي امروز در چاهي افتاده كه خود كنده است. عيدي هرچند خودش مديري با سابقه فرهنگي و از بدنه سازمان است اما نمي تواند از چنبره مرتضي رشيدي و مهدي تميزي خارج شود. تارهايي كه سازمان عدالت و آزادي بر دست هاي عيدي زده اند.
به هر حال بايد منتظر ماند تا اين ماه هاي باقيمانده نيز طي شود و خوني تازه در رگ هاي شهر جاري شود. به نظر مي رسد تفاوتي ندارد كه كدام جناح سياسي و چه كسي بر شهرداري مسلط مي شود. مهم اينجاست كه هر كس بيايد ديگر جايي براي عيدي، رشيدي  و تميزي نخواهد بود.

افزودن نظر

captcha