قیمت جدید محصولات ایران خودرو
دوشنبه 24 مهر 1391, 10:12

 

قیمت جدید انواع خودرو تصویب شده در تاریخ 12 مهرماه، از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد.

به گزارش رویش‌نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران قیمت مصوب انواع محصولات ایران خودرو  اعلام شده از سوی سازمان حمایت از قرار زیر است.

 

مدل

قیمت

پژو پارسELX باترمز ضد قفل و ايربگ راننده- كد كلاس 28413

ریال278,100,000

پژو 405 بنزينيGLX (تاكسي) با ايموبيلايزر و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 25621

ریال188,900,000

پژو 405GLX دوگانهسوز با ايموبيلايزر و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 27219

ریال181,488,000

پژو پارس سال باترمز ضد قفل و ايموبيلايز و ايربگ راننده- كد كلاس 28213

ریال229,704,000

پژو 206SD -V8 كدكلاس 27418

ریال245,000,000

سورن مالتي پلكسمجهز به ايموبيلايزر و آنتن اكتيو - كد كلاس 55409

ریال206,000,000

سمند ال ايكسEF7 بنزيني - مالتي پلكس با ايربگ راننده كد كلاس 29207

ریال213,700,000

تندر 90E1- باترمز ضد قفل و دو ايربگ -كد كلاس 56052

ریال157,100,000

تندر 90 مدلE2 LP كد كلاس 56050

ریال174,800,000

تندر 90 مدلE0 كدكلاس 56055

ریال142,700,000

پژو پارسLX باموتور 16 سوپاپ - ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 28504

ریال257,800,000

پژو 206 اس ديv2 با2 ايربگ كلاس 5

ریال228,000,000

سمندLX سالدوگانه سوز با ايربگ راننده و رينگ فولادي- كد كلاس 29815

ریال219,100,000

سمندLX مالتيپلكس با ايربگ راننده و رينگ فولادي - كد كلاس 29330

ریال202,300,000

سمندLX EF7 پايهگاز سوز با ايربگ راننده - كد كلاس 29106

ریال229,000,000

سورنELX با موتورEF7 كد كلاس 57503

ریال251,400,000

سمند ال ايكسEF7 بنزيني مالتي پلكس با ايربگ راننده- كد كلاس 29204

ریال210,900,000

سمند ال ايكسEF7پايه گازسوز كلاس 1

ریال174,200,000

سمند ال ايكس باموتورTU6 كلاس11

ریال171,000,000

سمندELكلاس8

ریال133,100,000

سورن مجهز به آنتناكتيو و ايموبيلايزر كلاس3

ریال176,800,000

سورنmux(مالتيپلاكس)مجهز به آنتن اكتيو و ايموبيلايزر كلاس5

ریال177,300,000

پژو 206 اسديv9 كلاس 5

ریال209,700,000

پژو 405 سفارشيبنزينيslx باترمز ضد قفل و ايمبوبيلايزر كلاس10

ریال146,300,000

پژو 405نزينيGLX كلاس 2و12و15و17

ریال135,200,000

پژو 405SLX كلاس9

ریال139,000,000

پژو 405 دوگانهسوزGLXكلاس 1و11و14و6

ریال158,800,000

پژو پارس سال باترمز ضد قفل كلاس 8

ریال186,300,000

سمندlx سالl3 باكلاچ اتوماتيك كلاس17

ریال162,000,000

پژو206 اسدي-v2-كلاس2

ریال174,700,000

پژو 206 اس دي-v10-كلاس1

ریال181,400,000

پژو پارس معموليكلاس 1و12

ریال176,700,000

پژو پارس معموليباترمز ضد قفل و ايموبيلايزر كلاس9

ریال182,900,000

پژو پارس معموليدوگانه سوز كلاس 7و1

ریال189,500,000

پژو پارسelx باترمز ضد قفل كلاس 1

ریال214,500,000

پژو206 اس دي-v2-با ترمز ضد قفل كلاس 3

ریال180,200,000

پژو 206 اس دي-v6 با ايربگ راننده. كلاس 5و13و14

ریال159,800,000

پژو 206 اس دي-v19-كلاس15و8

ریال172,000,000

پژو206 اس دي-v6-باترمز ضد قفل و ايربگ راننده كلاس11

ریال164,900,000

پژو 206 اس دي-v20-كلاس 9

ریال148,800,000

پژو206 اس دي- v1-كلاس1

ریال158,400,000

پژو پارس سفارشيكلاس 7

ریال189,600,000

پژو 206تيپ 2 كلاس7و15

ریال147,900,000

پژو 206تيپ2باترمز ضد قفل كلاس18

ریال152,000,000

پژو206 تيپ2باترمز ضد قفل و ايربگ راننده كلاس 19

ریال152,500,000

پژو 206(v20) اسدي با ترمز ضد قفل كلاس12

ریال156,100,000

پژو206 اس ديv1 با ترمز ضد قفل كلاس 12

ریال164,200,000

پارس سال سفارشيبا ايربگ راننده(جديد) كلاس 15.

ریال195,700,000

پژو 206sd سفارشيv1كلاس 10-

ریال169,800,000

پژو206sd سفارشيv8كلاس 11

ریال191,000,000

پژو 206 تيپ2سفارشي كلاس17

ریال158,200,000

پژو پارس سالسفارشي كلاس 5

ریال188,300,000

پژو 206 تيپ2سفارشي با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده (جديد)

ریال166,600,000

پژو206 تيپ3سفارشي

ریال166,300,000

سورنelx با موتورef7

ریال256,300,000

پژو پارسelx سفارشي كلاس 5

ریال226,300,000

پژو پارسelx سفارشي كلاس 6

ریال229,800,000

پژو پارسelx سفارشي كلاس 7

ریال224,100,000

پژو 206sd سفارشيv1 با ترمز ضد قفل

ریال171,800,000

پژو206sd سفارشيv8

ریال188,600,000

پژو 206sd سفارشيv8(ليميتد)

ریال185,700,000

پژو 206 تيپ2سفارشي با ترمز ضد قفل

ریال160,100,000

پژو206جديد

ریال160,100,000

پژو 206 تيپ2سفارشي با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال160,100,000

روآ سال دوگانهسوز با ترمز ضد قفل كلاس2

ریال104,400,000

روآ سال بنزيني باترمز ضد قفل كلاس 2

ریال93,300,000

سمندxl سالسفارشي(فاز2)

ریال169,900,000

سمندlxسالسفارشي

ریال166,300,000

سمندlx سالدوگانه سوز سفارشي

ریال178,300,000

پژو 206sd سفارشيv1

ریال178,500,000

پژو 405slxاموتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده(جديد)

ریال186,696,000

پژو پارس اتوماتيكسال با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده (جديد)

ریال260,448,000

پژو پارسelxسال(جديد)

ریال275,400,000

پژو پارسlx باموتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال238,500,000

روآ سال بنزيني كلاس1

ریال90,000,000

روآ سال دوگانه سوز كلاس1

ریال100,100,000

تندر 90مدلE1باترمز ضد قفل

ریال152,300,000

تندر 90مدلE1+EURO4

ریال189,000,000

تندر 90مدلE2+LP+EURO4

ریال210,400,000

تندر 90دوگانه سوزمدلE1با ترمز ضد قفل

ریال169,600,000

تندر 90دوگانه سوزمدلE1با ترمز ضد قفل و دو ايربگ

ریال173,800,000

تندر 90دوگانه سوزمدلE2+LP

ریال192,400,000

سمند ال ايكسEF7پايه گازسوز با ايربگ راننده

ریال218,184,000

سرير

ریال267,600,000

سورنELX

ریال233,052,000

سمند ال ايكسEF7بنزيني

ریال173,700,000

سمند ال ايكسEF7بنزيني مالتي پلكس

ریال174,500,000

سمند ال ايكسEF7بنزيني مالتي پلكس با ايربگ راننده

ریال210,900,000

سمند ال ايكس سالدوگانه سوز با ايربگ راننده

ریال210,948,000

سمند ال ايكس سالL3

ریال164,400,000

سمند ال ايكسبنزيني با ايربگ راننده

ریال194,580,000

سمند ال ايكسمالتي پلكس با ايربگ راننده

ریال195,204,000

سمند ال ايكس مالتي پلكس

ریال164,700,000

سمند ال ايكسEF7پايه گاز سوز

ریال186,200,000

سمندSE

ریال148,100,000

سمندSEبا ايربگ راننده

ریال174,804,000

سمندEL

ریال171,400,000

سمندEL دوگانهسوز باترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال187,800,000

سمندELدوگانهسوز

ریال153,900,000

سمند ال ايكس سالدوگانه سوز

ریال179,100,000

پژو 206 اس ديV1 با دو ايربگ

ریال166,200,000

پژو206 اس ديV8

ریال226,908,000

پژو206اس ديV9

ریال263,700,000

پژو206اس ديV2باترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال181,900,000

پژو207 دنده دستي

ریال241,600,000

پژو 207اتوماتيك

ریال273,200,000

پژو 206 تيپ2 با2 ايربگ

ریال194,244,000

پژو 206تيپ3

ریال161,600,000

پژو 206تيپ5

ریال218,580,000

پژو206 اتوماتيك(تيپ6)

ریال249,700,000

پژو 206 اس ديV20با2اير بگ

ریال198,780,000

پژو 206 اس ديV1با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال164,400,000

پژو 405 اس الايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال156,700,000

پژو 405 اس الايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال158,000,000

پژو 405 اس الايكس سفارشي با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال155,800,000

پژو پارس معموليدوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال195,900,000

پژو پارس معموليدوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ رانننده

ریال240,924,000

پژو پارساتوماتيك با ترمز ضد قفل

ریال209,000,000

پژو 405 جي الايكس باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و رينگ آلومينيومي

ریال147,500,000

پژو 405 جي الايكس با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ رانننده

ریال179,064,000

پژو 405 با موتور16سوپاپ و ترمز ضد قفل

ریال143,600,000

پژو405 جي الايكس با موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال144,500,000

پژو405جي ال ايكس دوگانه سوزز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال161,900,000

پژو 405جي الايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال191,136,000

پژو 405 جي الايكس با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال144,000,000

 

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصرافاین سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.