نویسنده سریال گاندو: پرونده مربوط به جیسون رضائیان 100 درصد واقعی است

نویسنده سریال گاندو: پرونده مربوط به جیسون رضائیان 100 درصد واقعی است

نویسنده فیلمنامه مجموعه تلویزیونی «گاندو» گفت: در مورد پرونده جیسون از نحوه دستگیری تا پایان مو به مو عین واقعیت پرونده پیش رفتیم.