تلویزیون؛ از انحصار تا احتضار، از تخت تا تفت
یادداشت - حجت‌الاسلام محمد قطبی:

تلویزیون؛ از انحصار تا احتضار، از تخت تا تفت

به راستی چرا باید تلویزیونِ یک استانی مثل اصفهان، با حدود پنج میلیون مخاطب تنها با سلیقه و فکر کمتر از ده نفر اداره شود و پنج میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود نفر دیگر هیچ نقش و تاثیری در آن نداشته باشند.

منشا بسیاری از بی اخلاقی‌ها و فرار از معنویت‌ها رسانه‌ها هستند
پناهیان:

منشا بسیاری از بی اخلاقی‌ها و فرار از معنویت‌ها رسانه‌ها هستند

منشا تولید بسیاری از بی اخلاقی‌ها و فرار از معنویت‌ها در جامعه ما رسانه‌ها هستند به این دلیل که رسانه‌ها جناحی و غیر منصفانه عمل می‌کنند و همه جانبه نگری و مهربانانه عمل نمی‌کنند.

فیش‌های نجومی، فسادی که نباید فراموش شود
فیش‌های نجومی و آفت روزمرگی خبری

فیش‌های نجومی، فسادی که نباید فراموش شود

روزمرگی خبررسانی و حجم وسیع اخبار دامن این موضوع را هم گرفت و فیش‌های نجومی کم‌کم دارد به فراموشی سپرده می‌شود. مسلماً زمانی که خط خبری خاصی در رسانه‌ها کم رنگ شد، مخاطب نیز به مرور آن را به فراموشی می‌سپارد.

حق و حقیقت در چنگال اغراض سیاسی احزاب و دولت‌ها
به بهانه سانسور و موج‌سازی رسانه‌ای اخیر؛

حق و حقیقت در چنگال اغراض سیاسی احزاب و دولت‌ها

این‌ها قصه پر غصه بخشی از جامعه است که هر موضوعی را بخواهد به تیتر یک رسانه‌ها بدل می‌کند و با هوچیگری و جنجال آن را مطالبه می‌کند، بدون آن‌که کار کارشناسی بر روی آن انجام‌شده باشد.