تیم اقتصادی روحانی خوب عمل‌نکرده/ حوزه سخنگویی دولت تشریفاتی شده است
گفتگو با عبدالله ناصری، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان؛

تیم اقتصادی روحانی خوب عمل‌نکرده/ حوزه سخنگویی دولت تشریفاتی شده است

  رئیس‌جمهور نسبت به دیگران خیلی مشورت‌پذیر نیست، اگر روحانی به توصیه‌های اصلاح‌طلبان گوش ندهد عرصه را به رقیبی نوظهور می‌بازد.